decoe

آخرین اخبار در مورد پسماند غیر مجاز

۶۰ واحد غیرمجاز خریدوفروش پسماند در کرج پلمپ شد

سرپرست منطقه ۵ شهرداری کرج؛ از پلمپ مراکز غیرمجاز خریدوفروش پسماندهای خشک در خیابان شهید ایرانی به‌صورت مستمر خبر داد. حسین عطایی، سرپرست منطقه ۵ شهرداری کرج، گفت: با توجه به آلودگی‌های بسیار زیاد و متعدد زیست‌محیطی پسماندها که یکی از چالش‌ها و معضلات قدیمی این منطقه و فعالیت ضایعاتی‌های غیرمجاز در قالب جمع‌آوری و انباشت پسماندها در خیابان شهید ایرانی حصارک می‌باشد، پلمپ و برخو ...